DU LỊCH

Còn 2 tháng để du lịch Phú Quý trong năm nay?

Từ tháng 7 trở đi, thời tiết Phú Quý sẽ dần dần thay đổi bởi tác động của mùa gió chướng, ảnh hưởng xấu đến nhiều hoạt động trên biển.