11:24 25/12/2023 GIẢI TRÍ

Quả ngọt từ đam mê với ảo thuật

Ảo thuật gia Nguyễn Việt Duy vinh dự nhận được Huy chương vàng trong Liên hoan ảo thuật toàn quốc lần thứ IV, năm 2023 tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.
# #
BÌNH LUẬN