CÔNG NGHỆ - XE

Xe đạp dùng bánh vuông đầu tiên trên thế giới

Nguyên lý hoạt động của bánh xe hình vuông tương tự xe tăng, phần lốp bên ngoài di chuyển và phần khung ở giữa cố định.