XÃ HỘI

Viện tâm lý IPRTA ký kết hợp tác với đối tác ở Hàn Quốc

10:09 13/07/2024

ChungYong23 (CY23)/KORETOVIET và IPRTA ký Hiệp đồng Hợp tác Khuyến khích Đổi mới & Thương mại, cùng đồng hành trong Hội chợ Quốc tế MEGA-US EXPO 2024.